Lều xông hơi

Danh sách sản phẩm

 • Lều xông hơi

  300.000  260.000 
 • BẢNG GIÁ NHỚT OTO CÁC LOẠI - HOTLINE: 0938.645.506 (Ms Loan)

  MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT DUNG TÍCH  GIÁ/ LÍT ĐƠN GIÁ
  MN7407-10 7407 SAE 50      API CH-4 Can 10 L       98,000            980,000
  MN7101-5 7101 SHPD TS-1 SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/ SL Can 5 L     118,000            590,000
  MN7102-5 7102 SHPD TS-2 SAE 20W-50 API CH-4/CG-4/CF-4/ SL Can 5 L     118,000            590,000
  MN7102-20 Can 20 L     110,000         2,200,000
  MN7103-10 7103 SHPD TS-3 SAE 10W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/ SL Can 10 L     118,000         1,180,000
  MN7103-20 Can 20 L     110,000         2,200,000
  MN7404-1 7404 SAFARI SAE 15W - 40     API SL/ CG-4 Chai 1 L     125,000            125,000
  MN7404-4 Can 4 L     125,000            500,000
  MN7403-1 7403 STANDARD SAE 15W - 40     API SL/ CF Chai 1 L     138,000            138,000
  MN7403-4 Can 4 L     138,000            552,000
  MN7512-1 7512 SPECIAL PLUS SAE 10W-30         API SL / CF Chai 1 L     158,000            158,000
  MN7512-4 Can 4 L     158,000            632,000
  MN7511-1 7511 ENERGY SAE 5W-30           API SL  Chai 1 L     190,000            190,000
  MN7511-4 Can 4 L     180,000            720,000
  MN7402-1 7402 DIESEL SAE 15W - 40 API CH-4CF-4/ SL Chai 1 L     190,000            190,000
  MN7402-5 Can 5 L     180,000            900,000
  MN7402-7 Can 7 L     180,000         1,260,000
  MN7507-1 7509 DEFENDER SAE 10W-40         API SL / CF Chai 1 L     230,000            230,000
  MN7507-4 Can 4 L     230,000            920,000
  MN7507-5 Can 5 L     230,000         1,150,000
  MN7104-5 7104 SHPD TS-4 EXTRA SAE 15W-40 API CI-4/CH-4/ SL Can 5 L     240,000         1,200,000
  MN7104-20 Can 20 L     230,000         4,600,000
  MN7105-5 7105 UHPD TS-5 SAE 10W-40 API  CI-4/CH-4/ SL Can 5 L     270,000         1,350,000
  MN7115-5 7115 SHPD TS-15 SAE 20W-50       API CI-4 / CF / SL Can 10 L     270,000         2,700,000
  MN7904-1 7904 DIESEL TURBO SAE 5W-40        API CI-4 / SN Chai 1 L     290,000            290,000
  MN7904-5 Can 5 L     280,000         1,400,000
  MN7914-1 7914 ENERGY FORMULA JP SAE 5W - 30         API SN Chai 1 L     290,000            290,000
  MN7914-1ME Can 1 L     330,000            330,000
  MN7914-4 Can 4 L     270,000         1,080,000
  MN7501-1 7501 CLASSIC SAE 10W - 40         API SN/CF Chai 1 L     290,000            290,000
  MN7501-4 Can 4 L     270,000         1,080,000
  MN7501-5 Can 5 L     270,000         1,350,000
  MN7504-1 7504 DIESEL EXTRA SAE 10W-40          API CH-4 / SL Chai 1 L     290,000            290,000
  MN7504-5 Can 5 L     280,000         1,400,000
  MN7506-1 7506 MOLIBDEN DIESEL SAE 10W-40         API CG-4 / SL Chai 1 L     310,000            310,000
  MN7506-5 Can 5 L     300,000         1,500,000
  MN7905-1 7905 STAHLSYNT ULTRA SAE 5W - 50      API SN/CF Chai 1 L     320,000            320,000
  MN7905-4 Can 4 L     310,000         1,240,000
  MN7915-1 7915 EXTREME SAE 5W-40        API SN / CF Chai 1 L     320,000            320,000
  MN7915-4 Can 4 L     300,000         1,200,000
  MN7903-1 7903 ELITE SAE 5W-40         API SN/CF Chai 1 L     330,000            330,000
  MN7903-4 Can 4 L     320,000         1,280,000
  MN7903-10 Can 10 L     310,000         3,100,000
  MN7906-1 7906 ENERGY ULTRA JP SAE 5W - 20         API SN Chai 1 L     330,000            330,000
  MN7906-4 Can 4 L     320,000         1,280,000
  MN7909-1 7909 DIESEL TDI SAE 5W - 30         API SN/CF Chai 1 L     360,000            360,000
  MN7909-4 Can 4 L     330,000         1,320,000
  MN7909-5 Can 5 L     330,000         1,650,000
  MN7909-20 Can 20 L     320,000         6,400,000
  MN7505-1 7505 MOLIBDEN BENZIN SAE 10W - 40         API SL/CF Chai 1 L     330,000            330,000
  MN7505-4 Can 4 L     310,000         1,240,000
  MN7908-1 7908 ENERGY PREMIUM SAE 5W - 20         API SN/CF Chai 1 L     350,000            350,000
  MN7908-4 Can 4 L     330,000         1,320,000
  MN7908-5 Can 5 L     330,000         1,650,000
  MN7503-1 7503 NANO TECHNOLOGY SAE 10W- 40         API SM/CF Chai 1 L     350,000            350,000
  MN7503-4 Can 4 L     340,000         1,360,000
  MN7503-5 Can 5 L     340,000         1,700,000
  MN7508-1 7508 GASOIL EXTRA SAE 10W-40         API SL / CF Chai 1 L     350,000            350,000
  MN7508-4 Can 4 L     330,000         1,320,000
  MN7510-1 7510 FAVORIT SAE 15W-50      API SL / CF-4 Chai 1 L     350,000            350,000
  MN7510-4 Can 4 L     340,000         1,360,000
  MN7114-5 7114 UHPD TS-14 SAE 15W-40        API CJ-4 / SN Can 5 L     350,000         1,750,000
  MN7913-1 7913 ENERGY FORMULA PD SAE 5W - 40         API SN/SM/CF Can 1 L     390,000            390,000
  MN7913-5 Can 5 L     370,000         1,850,000
  MN7818-1 7818 OUTBOARD 2-Takt Premium API TC Can 20 L     390,000         7,800,000
  MN7901-4 7901 LEGEND+ESTER SAE 0W - 40      API SN/CF Can 4 L     690,000         2,760,000
  MN7901-10 Can 10 L     690,000         6,900,000
  MN7901-20 Can 20 L     680,000       13,600,000
  MN7907-1 7907 ENERGY COMBI LL SAE 5W - 30         API SN/CF Chai 1 L     690,000            690,000
  MN7907-4 Can 4 L     690,000         2,760,000
  MN7907-5 Can 5 L     690,000         3,450,000
   

  BẢNG GIÁ NHỚT OTO THEO HÃNG XE - HOTLINE: 0938.645.506 (Ms Loan)

  MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT DUNG TÍCH  GIÁ/ LÍT ĐƠN GIÁ
  NHỚT ĐỘNG CƠ (DÒNG O.E.M)
  MN7725-4ME 7725 O.E.M. for Mazda SAE 5W - 30         API SN/CF Hộp Thiếc 4 L       330,000        1,320,000
  MN7707-1 7707 O.E.M. for Ford Volvo SAE 5W - 30    API SN Chai 1 L       350,000           350,000
  MN7707-1ME Hộp Thiếc 1 L       370,000           370,000
  MN7707-4 Can 4 L       340,000        1,360,000
  MN7713-1 7713 O.E.M  for Hyundai Kia SAE 5W - 30     API SN/SM/SL Chai 1 L       350,000           350,000
  MN7713-1ME Hộp Thiếc 1 L       370,000           370,000
  MN7713-4 Can 4 L       330,000        1,320,000
  MN7713-4ME Hộp Thiếc 4 L       340,000        1,360,000
  MN7701-1 7701 O.E.M. for Chevrolet Opel SAE 5W-30    API SN/SM/CF Chai 1 L       390,000           390,000
  MN7701-4ME Hộp Thiếc 4 L       380,000        1,520,000
  MN7705-1 7705 O.E.M. for Renault Nissan SAE 5W-40    API SN/CF Chai 1 L       390,000           390,000
  MN7705-1ME Hộp Thiếc 1 L       420,000           420,000
  MN7705-4 Can 4 L       380,000        1,520,000
  MN7709-1 7709 O.E.M. for Toyota Lexus SAE 5W - 30    API SN/CF Chai 1 L       390,000           390,000
  MN7709-4 Can 4 L       370,000        1,480,000
  MN7709-4ME Hộp Thiếc 4 L       380,000        1,520,000
  MN7715-1 7715 O.E.M   for VW, AUDI, SKODA SAE 5W - 30        API SN/CF Chai 1 L       430,000           430,000
  MN7715-5 Can 5 L       410,000        2,050,000
  MN7721-1ME 7721 O.E.M. for Honda Acura SAE 0W - 20         API SN/CF Hộp Thiếc 1 L       430,000           430,000
  MN7721-4ME Hộp Thiếc 4 L       410,000        1,640,000
  MN7701-1ME Hộp Thiếc 1 L       420,000           420,000
  MN7719-4 7719 O.E.M. for BMW Mini SAE 0W - 40         API SN/CF Chai 1 L       480,000           480,000
  MN7719-4ME Can 4 L       480,000        1,920,000
  MN7717-1ME 7717 O.E.M. for Mercedes Benz SAE 0W - 30         API SN/CF Hộp Thiếc 1 L       490,000           490,000
  MN7717-4ME Hộp Thiếc 4 L       480,000        1,920,000
  MN7723-1 7723 O.E.M. for Land Rover SAE 5W - 30         API SN/CF Chai 1 L       490,000           490,000
  MN7723-5 Can 5 L       480,000        2,400,000